Baross utcától a Corvin felé, baratnom az iment fotozta.

Illustration for article titled Bréking: Letört az egyik 4-6-os áramszedője
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter